Verantwoord ondernemen

Onze zakelijke doelstellingen moeten gericht zijn op winstgevendheid, maar wij vinden het ook belangrijk om iets terug te geven

Wij werken nu al vele jaren samen met SOS Kinderdorpen om kinderen en hun gezinnen over de hele wereld te helpen. Wij zijn er trots op dat wij dit werk blijven ondersteunen..

Cyclus steunt heropbouw in Haïti

In Haïti wachten vele scholen nog op wederopbouw na de vernietiging en de schade die in 2016 door orkaan Matthew werd veroorzaakt. Cyclus zal in samenwerking met Un Enfant Par La Main het herbouwen van de school in het zuidelijk deel van het land steunen en de school van nieuw onderwijsmateriaal voorzien.

Lisa Gaspar, Communication Manager van Un Enfant par la Main, lid van Childfund Alliance

“Onze missie om te zorgen dat elk kind, ongeacht zijn of haar achtergrond, de mogelijkheid heeft om met waardigheid te groeien, te leren en een toekomst te hebben, is afhankelijk van de ondersteuning en samenwerking van bedrijven zoals Arjowiggins Graphic. Dankzij hun ondersteuning, en die van hun klanten, met Cyclus, zullen kinderen beter onderwijs krijgen en niet alleen hun eigen leven maar ook dat van hun gemeenschap verbeteren.”

2017: Cyclus blijft onderwijs steunen

Dit jaar helpt Cyclus de hulporganisatie “Un Enfant Par La Main“, lid van de ChildFund Alliance, om 200 kinderen in Mali te ondersteunen. In dorpen zonder elektriciteit is het voor kinderen niet mogelijk om ’s avonds hun huiswerk te maken. Maar, door een solarlamp te schenken kunt u ze de middelen geven om te studeren en zich beter voor te bereiden op de toekomst.

 

2016: 100 fietsen voor school

Te veel meisjes in de wereld ondervinden dagelijks problemen om naar school te gaan. Dit jaar helpt Cyclus de organisatie Childfund International om deze situatie voor 100 meisjes in India te verbeteren.

2016: Dank je wel voor de steun. Dankzij het project heb ik een driewieler ontvangen. Dit bespaart me tijd die ik nu aan mijn studies kan spenderen. Het maakt me onafhankelijk.

“Mijn naam is Durgamma,

Ik zit in het 7de jaar en ben lichamelijk gehandicapt. De driewieler helpt me enorm.

Vroeger was het onmogelijk om regelmatig naar school te gaan. Mijn familieleden moesten me dagelijks naar school brengen. Maar, meestal ging ik niet naar school omdat mijn ouders moesten gaan werken en er niemand anders was om me te begeleiden.

Nu moeten mijn ouders me gewoon helpen met aankleden. Ik ga met mijn vrienden naar school en geniet er volop van. Ik help zelfs mijn familie door boodschappen te doen. ’s Avonds ga ik bij vrienden om te studeren, of krijg ik van hen hulp. Na mijn studies wil ik leerkracht worden.”

2015: 4 SOS Kinderdorpen in Madagascar worden geholpen bij het voorzien van onderwijs gedurende een jaar

Faneva Raharimanantsoa, Hoofd Communicatie, SOS Kinderdorpen Madagascar:

‘’Dankzij de opbrengsten die Arjowiggins in 2015 verzameld heeft, kunnen we in 4 SOS Kinderdorpen alle kleuters voorzien van onderwijs.   Hun financiële steun werd enerzijds ingezet om kleuters te helpen voorzien van onderwijs als anderszijds alle nodige schoolmateriaal te bekostigen. Deze scholen voorzien onderwijs zowel voor de kleuters uit de 4 Kinderdorpen, als voor kinderen uit de omliggende omgeving. Ze bereiden hen voor op het lager onderwijs en zorgt dat ouders een professionele activiteit kunnen uitvoeren. Bedankt Arjowiggins voor de steun!”

In 2014 werd een jaar lang onderwijs gegeven aan de 500 kinderen van het Vontovorona SOS Kinderdorp op Madagaskar

Charline Bergeron, Head of Partnership bij SOS Kinderdorpen in Frankrijk :

“In Madagaskar zijn ongeveer 67% van de mensen analfabeet en dat is een van de voornaamste reden voor achterblijvende ontwikkeling en armoede. SOS Kinderdorpen ondersteunt onderwijs door lagere en middelbare scholen te openen, waar algemene en gespecialiseerde opleiding wordt aangeboden. Deze structuren worden opgezet voor de armste kinderen in de dorpen waar SOS Kinderdorpen aanwezig is, om ze een goede opleiding en een betere toekomst aan te bieden. De steun van Arjowiggins Graphic helpt SOS Kinderdorpen zeer concreet door onderwijs toegankelijk te maken voor de 500 kinderen van de school in het SOS Kinderdorp Vontovorona in de buurt van Antananarivo, de hoofdstad van Madagaskar.”

Faneva Raharimanantsoa, Hoofd Communicatie SOS Kinderdorpen Madagascar

Cyclus notepad 2014

In 2013 zorgden we voor schoon drinkwater voor 3.000 inwoners van het dorp Dafra in Burkina Faso

Charline Bergeron, Head of Partnership bij SOS Kinderdorpen in Frankrijk :

“Water is net zo belangrijk voor Arjowiggins Graphic als het is voor het kinderdorp in Dafra, Burkina Faso. Op een andere manier, natuurlijk. Maar we herkenden de aanpak van Arjowiggins Graphic, wat ons aansprak. Ze verminderen hier hun waterverbruik en bieden daar de beschikking over water. Het is interessant om te zien dat we zo’n concrete impact kunnen hebben in Burkina Faso van hieruit in Frankrijk.”

“Met de Cyclus-campagne hebben we € 10.000 ingezameld, dat is de helft van de operationele jaarlijkse kosten van een watertoren. Dat vertegenwoordigt de beschikking over water voor ongeveer 3.000 personen. We zouden nooit zo veel bereiken zonder bedrijven zoals Arjowiggins Graphic. We zijn echt trots op deze samenwerking, want het heeft echt zin.”

Cyclus SOS campaign 2013
Rwanda 2012

Rwanda 2012

In 2012 steunden we het onderwijs in Rwanda dankzij een donatie van geld en schoolboeken.

SOS KinderdorpenSOS Kinderdorpen is een onafhankelijke particuliere organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, die gezinnen vormt voor kinderen in nood. Via een netwerk van meer dan 500 dorpen in 133 landen bezorgt het een veilige, liefhebbende gezinssituatie, gezondheidszorg en onderwijs voor wezen en kinderen zonder ouders die voor hen zorgen.

Lees meer over onze partner: SOS Kinderdorpen.